1350 TL

80×200 Display
80×200 Display baskı
50×70 İç mekan
50×70 Baskı
50×70 Dış Mekan
A5 İkili Broşürlük

2000 TL

100×200 Display
100×200 Display baskı
80×100 İç mekan
100×70 Baskı
100×160 Dış Mekan
A4 Tekli Broşürlük